Stamboom Van der Kaap

Op een enkele afstammeling van Zuid-Afrikaanse slaven na, stammen alle Van der Kapen in Nederland en de rest van de wereld af van Karst Jacobs en Roelfke Harms. Deze Karst Jacobs, naar eigen zeggen geboren in 1770 in Tolbert, nam in 1811 de naam Van der Kaap aan. Daarmee was hij dus de eerste Van der Kaap. Waarom hij zich Van der Kaap noemde wordt uitgelegd op de pagina met informatie over de herkomst van de naam Van der Kaap.

N.N. - De naam van de vader


Het was een grote teleurstelling toen ik, bij het onderzoek naar mijn voorouders in mannelijke lijn, moest constateren dat de vader van Gerrit Hendriks van der Kaap (1821-1895) onbekend was: N.N., Nomen Nescio. Gerrit kreeg de achternaam van zijn moeder, Elske van der Kaap, de dochter van Karst Jacobs, de eerste persoon in de familie die zich (in 1811) Van der Kaap was gaan noemen.

Nomen Nescio

De naam Gerrit Hendriks bleef me echter intrigeren. Waarom gaf Elske haar kind de naam Gerrit Hendriks? Hendriks geeft immers aan dat je kind de zoon is van Hendrik. Blijkbaar had Elske er geen moeite mee te laten weten wie de vader was. Was het misschien de bedoeling dat zij met Hendrik zou trouwen en dat die bij het huwelijk het kind alsnog zou wettigen? We zullen het nooit weten, want van een huwelijk met Hendrik is het nooit gekomen. Bijna zeven jaar later trouwde Elske met Louwe Luitzens van der Lei met wie ze nog zeven kinderen kreeg (http://www.vanderkaap.org/stamboom/elske/elske.htm).

Doorbraak 1

Zoeken naar iemand met de voornaam Hendrik is, zelfs in een kleine gemeenschap als Zevenhuizen en omgeving, nagenoeg ondoenlijk. Daarvoor is Hendrik een veel te veel voorkomende naam. En eigenlijk had ik de hoop al opgegeven, toen ik via de website http://www.genver.nl de geboorteakte van Gerrit Hendriks opzocht. Op deze website staat een grote hoeveelheid doop- huwelijks- en overlijdensaktes, aangelegd door de Mormonen in Salt-Lake City. De Mormonen hebben zich tot doel gesteld gegevens van mensen over de hele wereld te bijeen te brengen, opdat die bij het laatste oordeel op het einde der tijden gered kunnen worden. Deze akte zette mij op het goede spoor.

Geboorteakte

De geboorteakte van Gerrit Hendriks leverde namelijk een onverwachte, maar zeer aangename verrassing op. Bij de naam van het kind stond niet alleen Gerrit Hendriks, maar nog een andere naam. Er was slechts één probleem, deze naam was doorgestreept en tamelijk grondig.

 

 

Enkele letters waren nog te herleiden, maar naar de rest kon ik slechts gissen. De toevoeging bevestigde echter wel mijn vermoeden dat de naam van de vader niet alleen bekend was, maar dat die ook niet geheim gehouden werd. Ik twijfelde er namelijk niet aan dat de doorgestreepte naam die van de vader was: Hendrik Kl… . Maar waarom werd diens naam eerst opgeschreven, en vervolgens weer doorgehaald? Naar het antwoord kunnen we slechts raden. Misschien is het als volgt gegaan. Terwijl Elske in het kraambed ligt gaat haar vader, Karst Jacobs, op 21 december 1821, in gezelschap van twee getuigen, zijn achterneef Harm Karsten Holman (48) en Hendrik Jans Middel (25), zijn kleinzoon aangegeven. Schout Leuring vraagt: wat is de naam van het kind: Gerrit Hendriks. Wie is de vader: Kl… en de schout schrijft keurig op wat hem verteld wordt. Dan moeten grootvader en getuigen de geboorteakte tekenen. Ho, ho, het kind heet niet Kl…, maar Van der Kaap. En de schout streept de achternaam van de vader door.
Ik probeerde de naam te ontcijferen, was het misschien Kluitert of Kluiters? Maar helaas, zoeken op deze namen op internet leverde niets op. Zou het spoor dat ik eindelijk had gevonden, dan toch een dood spoor blijven?

Doorbraak 2

Er kwam een nieuwe doorbraak toen ik, op genoemde website, in de index op het jaar 1844, zocht naar de overlijdensakte van de moeder van Elske van der Kaap, Roelofke Harms. Tussen de vele namen viel mijn oog ineens op de naam Klinkert. Dat is de naam, flitste het door me heen, niet Kluitert, maar Klinkert. Zou dat waar kunnen zijn? Ik ging, op internet, op zoek naar een Hendrik Klinkert en vond inderdaad iemand die in aanmerking kwam. Deze Hendrik Oeges Klinkert werd geboren op 29-12-1796, waarschijnlijk in Tolbert (gedoopt op 5-2-1797). Dat betekende dat hij een paar jaar ouder was dan Elske, die in 1799 werd geboren. Hij zou dus als vader in aanmerking komen. Vervolgens bleek dat hij in 1822 was getrouwd met Anna Jans Tuinman, ruim een jaar na de geboorte van Gerrit Hendriks. Het zou dus kunnen dat hij daarvoor een relatie heeft gehad met Elske, maar dat deze relatie tijdens haar zwangerschap is verbroken. De bewijzen stapelden zich op toen bleek dat het heel waarschijnlijk is dat de ouders van Hendrik en de ouders van Elske elkaar goed hebben gekend. De moeder van Hendrik, Clara Pieters Klinkert, was namelijk de zus van Joanna Pieters Klinkert, die getrouwd was met Gerke Derks Feenstra. Hun zoon, Derk Gerkes, was getrouwd met Geertje Karstens van der Kaap, de dochter van Karst Jacobs van der Kaap.

 


En verder?

Helaas loopt ook het spoor Van Hendrik Oeges terug in de tijd al snel dood. Zijn vader, ook een Hendrik Oeges, is op dit moment niet traceerbaar. De (achternaam) naam Klinkert komt van zijn moeder, waardoor het niet eenvoudig is voorouders van Hendrik Oeges te vinden. Mogelijk werd hij geboren in of omstreeks 1770 geboren, maar of dat in Augustinusga of Tolbert/Leek was is onduidelijk.

Contact

Voor vragen over de stamboom of aanvullingen kunt u contact opnemen met Albert van der Kaap.